ห่านคู่ ร่วมบริจาค 1.7 ล้านบาท สร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสนับสนุนให้คนไทยได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 ตราห่านคู่ บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด
หมายเลขทะเบียนพาณิชย์อิเลคทรอนิคเลขที่ : 0105499000025

close