ค้นหาสินค้า

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

เว็บไซต์และชื่อโดเมน doublegoose.com นี้ได้รับการจัดการและเป็นเจ้าของโดยบริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด หมายเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิคเลขที่ : 0105499000025 (ต่อไปนี้จะใช้คำว่า “ห่านคู่” หรือ “เรา” แทน บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด และ คำว่า “ท่าน” แทนผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของทางเว็บไซด์ doublegoose.com)

การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ สินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์นี้ (ต่อไปขอเรียกรวมกันว่า “การใช้บริการ”) จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ (ต่อไปขอเรียกว่า “เงื่อนไขการให้บริการ”) สำหรับการใช้บริการ ท่านจะต้องยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการ ทั้งนี้ ทางห่านคู่ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ท่านควรตรวจสอบข้อมูลในหน้าเว็บไซต์นี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

1. ทรัพย์สินทางปัญญา

ชื่อ สัญลักษณ์ รูป คำ เครื่องหมายการค้า และ ตรา ห่านคู่ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษทุกรูปแบบและลักษณะ (ต่อไปนี้ ขอเรียกรวมกันว่า เครื่องหมายการค้า”) ถือเป็นเครื่องหมายการค้าและสิทธิแต่ผู้เดียวของบริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ เนื้อหา ข่าวสาร กราฟฟิก โลโก้ รูปแบบ การจัดวาง ดาวน์โหลด ราคาสินค้าและเนื้อหาการบริการ เป็นของหรือจดทะเบียนโดยบริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด ห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำ ปรับปรุง ดัดแปลง แจกจ่าย จำหน่าย แก้ไข เผยแพร่ หรือจัดเก็บเนื้อหา หรือเครื่องหมายการค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด

2. การเชื่อมโยงและบุคคลที่สาม

2.1 ท่านต้องไม่เชื่อมโยง ไม่ว่าส่วนใดๆก็ตามของเว็บไซต์โดยมิได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางห่านคู่

2.2 เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยงหรือแสดงเนื้อหาของบุคคลที่สาม รวมทั้งเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยองค์กรหรือบุคคล (เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม) ทั้งนี้ เนื้อหาของบุคคลที่สามและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม จะไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของทางห่านคู่ ทางห่านคู่จะไม่รับรอง อนุมัติ ให้การรับประกันใดๆเกี่ยวกับบุคคลที่สาม เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือผลิตภัณฑ์ การบริการหรือข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือในส่วนของเจ้าของหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือการดำเนินการขององค์กรนั้นๆ โดยหากท่านใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยตัวของท่านเอง

3. ข้อกำหนดในการจำหน่ายสินค้า

3.1 ในการสั่งซื้อ ท่านสามารถทำการซื้อสินค้าภายใต้ข้อกำหนดของเงื่อนไขของการให้บริการ ทุกการสั่งซื้อจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้าที่ท่านสั่งซื้อและการยืนยันราคาสั่งซื้อ เวลาในการจัดส่งอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความพร้อม การค้ำประกันหรือการนำเสนอใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวลาการจัดส่ง ที่อาจเกิดความล่าช้าซึ่งจะขึ้นอยู่กับความล่าช้าของผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า (บุคคลที่สาม) หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเรา ทั้งนี้ โปรดดูที่ “การจัดส่งสินค้าหรือการคืนสินค้า” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

4. ข้อตกลงของเรา

เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้า ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อ อีเมล์นี้จะเป็นเพียงการรับทราบโดยจะยังไม่ถือว่าเป็นการยอมรับการสั่งซื้อ ข้อตกลงของการสั่งซื้อสินค้าจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าการชำระเงินจะได้รับการยืนยันและอนุมัติจากเรา หรือหลังจากเราได้รับชำระเงินจากบัตรเครดิตของท่านครบจำนวนตามที่ตกลงแล้ว

5. การตั้งราคาและสินค้าคงคลัง

5.1 ห่านคู่ได้มีความพยายามที่จะระบุคำอธิบายและแสดงราคาสินค้าที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้อย่างถูกต้อง แต่ความผิดพลาด (รวมถึงข้อผิดพลาดของการประมวลผล) อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ หากเราพบข้อผิดพลาดในราคาหรือการชำระค่าสินค้าใดๆ เราจะทำการแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุด และให้สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ หากเราไม่สามารถติดต่อท่านได้ เรามีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ หากท่านได้ทำการชำระเงินก่อนที่การสั่งซื้อถูกยกเลิก ท่านจะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน

5.2 ราคาของสินค้าได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะถูกแสดงแยกออกมาต่างหากอย่างชัดเจนและรวมอยู่ใน “ยอดรวม” ของการสั่งซื้อ

5.3 ข้อมูลและการบริการอาจมีข้อผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์และข้อผิดพลาดอื่นๆอาจเกิดความไม่ถูกต้องและความไม่สมบูรณ์ ดังนั้นเราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์นั้น และมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใดๆ ในกรณีที่ท่านเว้นว่างเกี่ยวกับข้อมูลในการบริการตามที่เรากำหนด ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลปัจจุบัน ข้อมูลที่เกี่ยวกับราคา, การจัดส่งสินค้า, เงื่อนไขการชำระเงิน หรือนโยบายการคืนสินค้า

6. คำอธิบายสินค้า

ในการอธิบายสินค้าที่มีจำหน่ายเพื่อการสั่งซื้อออนไลน์ ทางห่านคู่ได้พยายามที่จะทำให้ถูกต้องที่สุด อย่างไรก็ตาม ทางเราไม่รับประกันว่าคำอธิบายสินค้า หรือเนื้อหาอื่นๆ ของการบริการจากเรานั้นถูกต้อง สมบูรณ์ ทันต่อปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด หากสินค้าใดๆ ที่นำเสนอโดยห่านคู่ไม่เป็นดังคำอธิบาย ท่านสามารถคืนสินค้าได้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเรื่องการคืนสินค้านี้โดยมีเงื่อนไขว่าสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิมที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน

7. การชำระเงิน

เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจากท่าน เราจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของบัตรที่ใช้ในการชำระเงินเพื่อให้แน่ใจว่ามีจำนวนเงินเพียงพอที่จะตอบสนองการทำธุรกรรมได้ สินค้าจะไม่ถูกจัดส่งจนกว่าการตรวจสอบเบื้องต้นจะเสร็จสมบูรณ์และบัตรของท่านจะถูกหักเงินหลังจากคำสั่งซื้อสินค้าได้รับการยอมรับ ในกรณีที่ท่านได้เลือกที่ชำระค่าสินค้าโดยการโอนผ่านธนาคาร ท่านจะต้องทำการแจ้งการชำระเงินค่าสินค้าโดยระบุรายละเอียดตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหน้าแจ้งชำระเงินบนเว็บไซด์ จากนั้นทางเราจะดำเนินการตรวจสอบยอดชำระกับทางธนาคารและหลังจากที่เราได้รับการยืนยันจากธนาคารว่าการชำระค่าสินค้าของท่านครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว ทางเราจึงจะถือว่าคำสั่งซื้อสินค้าได้รับการยอมรับและสมบูรณ์

8. รหัสส่วนลดและคะแนนสะสม

ข้อเสนอรหัสส่วนลดจะมีเป็นครั้งคราว ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสั่งซื้อใดๆ หรือสินค้าที่ระบุไว้ผ่านทางเว็บไซต์ตามที่ห่านคู่กำหนดเท่านั้น โดยเงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลดจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ระบุไว้ทางห่านคู่ได้มีการมอบคะแนนสะสมให้กับสมาชิกเว็บไซด์ของเราเพื่อนำไปแลกสินค้าสมนาคุณตามที่ทางตราห่านคู่ได้กำหนด หรือใช้เป็นส่วนลดในการชำระค่าสินค้าต่างๆบนเว็บไซด์ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือ กำหนด เงื่อนไข กฎเกณฑ์และสิทธิต่างๆ ของการมอบและใช้คะแนนดังกล่าวได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า"

9. การคืนสินค้าและการคืนเงิน

ห่านคู่จะไม่รับผิดชอบใดๆในสินค้าที่ส่งคืนจนกว่าสินค้านั้นๆจะมาถึงคลังสินค้า การคืนเงินอาจทำได้โดยเรียกร้องการคืนสินค้าหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเรา ในกรณีนี้ ห่านคู่ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบในสินค้าที่ถูกคืน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนสินค้าและการคืนเงิน โปรดดูเพิ่มเติมในเรื่อง การคืนสินค้า การแลกเปลี่ยนสินค้า และการคืนเงิน ทั้งนี้ห่านคู่ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการคืนสินค้า การแลกเปลี่ยนสินค้า และการคืนเงินได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

10. ข้อห้ามเกี่ยวกับการดำเนินการของท่าน

10.1 สิ่งที่ห้ามทำบนเว็บไซต์ของเรา:
(a) ใช้เว็บไซต์ในทางฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดใดๆ
(b) ใช้เว็บไซต์ในทางละเมิด ล่วงสิทธิ รุกราน ก่อกวน คุกคาม ติดตาม ข่มขู่หรือสร้างความเสียหายใดๆต่อบุคคลอื่นหรือสาธารณะ
(c) แทรกแซง ทำลาย หรือสร้างเหตุการณ์ใดๆที่ไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์
(d) อัพโหลด โพสต์ เผยแพร่ หรือทำการใดๆในเนื้อหาที่:
(i) ไม่ได้เป็นงานต้นฉบับของท่าน หรืออาจเข้าข่ายเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น
(ii) เป็น หรือ คาดว่าจะเป็นการหมิ่นประมาท ล่วงละเมิด หยาบคาย ข่มขู่ เหยียดหยาม อนาจาร ก้าวร้าว ดูหมิ่น หรืออื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย รวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับเชื้อชาติหรือศาสนาในทางไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความรุนแรงหรือความเกลียดชัง หรือมีแนวโน้มในการโจมตี ดูหมิ่นผู้อื่นเกี่ยวกับชาติพันธุ์ ศาสนา ความเชื่อ เพศ อายุ รสนิยมทางเพศ หรือความพิการทางร่างกายหรือจิตใจใดๆ
(iii) ประกอบด้วยภาพหรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น
(iv) ท่านรู้หรือสงสัย หรือคาดว่าจะรู้หรือสงสัยว่ามีความผิด หลอกลวง หรือเป็นเท็จ
(v) ประกอบด้วยเนื้อหาที่ไม่มีจุดประสงค์ ไม่จำเป็น หรือซ้ำซ้อนเป็นจำนวนมาก หรือ
(vi) ประกอบด้วยเนื้อหาการเงิน กฎหมาย การแพทย์ หรือข้อคิดเห็นทางวิชาชีพอื่นๆ
หากท่านพบว่ามีการกระทำดังที่กล่าวมาข้างต้น กรุณาติดต่อเราเพื่อแจ้งเป็นข้อมูล

10.2 ทางห่านคู่ขอสงวนสิทธิในการยับยั้งหรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่าน รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบเนื้อหาและการเผยแพร่อื่นๆที่ได้กระทำในเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การเผยแพร่เนื้อหาหรือการกระทำใดๆที่ได้ทำผ่านเว็บไซต์ของเรา เท่ากับท่านยินยอมและอนุญาตให้ทางห่านคู่ได้รับสิทธิในการใช้งานและหรือเนื้อหาได้และปลอดซึ่งค่าลิขสิทธิ์หรือค่าสิทธิใดๆสำหรับการนำไปใช้ทำซ้ำ แก้ไข และใช้ประโยชน์จากเนื้อหานั้นๆในทุกรูปแบบและทุกวัตถุประสงค์

10.3 ทางห่านคู่จะไม่รับผิดชอบและไม่ยอมรับความผิดที่เกิดจากเนื้อหาใดๆ ที่บรรจุ โพสต์ เผยแพร่หรือทำให้ปรากฏบนเว็บไซต์นี้โดยบุคคลอื่น นอกเหนือจากทางห่านคู่เอง เราจะไม่รับรอง ไม่รับผิดชอบและหรือเกี่ยวข้องกับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำกล่าวใดๆของบุคคลอื่น นอกจากเนื้อหาของเราเอง

10.4 ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายต่อทางห่านคู่และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้ทำสัญญา ซัพพลายเออร์และผู้ออกใบอนุญาต รวมถึงบริษัทในเครือของทางห่านคู่ในส่วนของความผิดใดๆ ความสูญเสียหรือความเสียหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมาย ความเดือดร้อนหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจากการละเมิดหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ หรือการละเลยหรือการปฏิบัติโดยมิชอบที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ในส่วนของท่านและหรือองค์กร หรือบริษัทในเครือของท่าน"

11. ข้อสงวนสิทธิ์

ท่านยอมรับว่าการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราอาจมีความเสี่ยง ไม่เพียงแต่ผลที่เกิดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเท่านั้น แต่ซอฟแวร์หรือข้อมูลของท่านอาจจะได้รับความเสียหายจากการแพร่กระจายไวรัสใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือจากเนื้อหา หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งเกิดจากการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของทางห่านคู่ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ทางห่านคู่จะไม่รับผิดชอบจากความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นและได้รับการยกเว้นความผิดตามขอบเขตของกฎหมาย เงื่อนไขการรับประกัน และสิทธิในการเรียกร้องทั้งหมดทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ทั้งนี้ ท่านยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่าน ไม่ว่าจะทางใดๆก็ตาม

12. ความเสี่ยงจากการสูญหาย

สินค้าท่านซื้อจากห่านคู่ เราจะดำเนินตามสัญญาการจัดส่ง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการสูญหาย และสินค้าจะจัดส่งไปถึงท่านหากส่งผ่านทางผู้จัดส่ง ที่เป็นบุคคลที่สาม

13. บัญชีของท่าน

หากท่านใช้บริการของทางห่านคู่ ท่านมีหน้าที่และต้องรับผิดชอบในการรักษาความเป็นส่วนตัวของบัญชีและรหัสผ่านของท่าน และท่านตกลงที่จะรับผิดชอบสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของท่าน

14. การระงับการเข้าถึงเว็บไซต์

 ทางห่านคู่ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมถึงมีสิทธิ์ในการระงับ ปรับปรุง เว็บไซต์ของทางห่านคู่โดยไม่จำกัดระยะเวลา วิธีการ และจำนวนครั้ง

15. ขอบเขตอำนาจศาลและกฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขการให้บริการนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ให้ฟ้องคดีและบังคับใช้สิทธิตามเขตอำนาจศาลและตามที่กฎหมายของราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติไว้ในเรื่องนั้นๆ

16. การติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ กรุณาติดต่อเราที่ 02-391-5579 หรือที่ onlinesales@doublegoose.co.th


นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

การคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต

ทาง www.doublegoose.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

www.doublegoose.com จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

www.doublegoose.com จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย"

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมาได้ที่
1. ทางจดหมาย: ส่งตรงที่ บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด เลขที่ 34 ซอยกล้วยน้ำไท ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
2. ติดต่อผ่านเว็บไซต์ โดยกรอกข้อมูลในส่วนติดต่อเรา
3. อีเมลหาเราตลอด 24 ชั่วโมงได้ที่ onlinesales@doublegoose.co.th
4. แชตผ่านช่องทางไลน์ @doublegoose หรือโทร. 0-2391-5579 ต่อ 263 หรือ 265"

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง :

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2547-5960 โทรสาร. 0-2547-5973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce)
อีเมล : e-commerce@dbd.go.th
เว็บไซด์ : www.dbd.go.th

จำนวนสินค้า

0 ชิ้น

รวม (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

0 ฿

ขอบคุณ!

เราได้รับข้อความของคุณแล้ว

คุณมีคะแนนสะสม

คุณไม่มีคะแนนสะสม

จำนวนสิทธิที่ต้องการใช้